wdt_ID واضع السؤال موضوع السؤال القطاع الوضعية
1 عبد الكريم لهواشري إحداث مديرية إقليمية للفلاحة بإقليم برشيد الفلاحة أجيب عنه
2 علي العسري ست دواوير بجماعة اورتزاغ - تاونات في حالة عزلة تامة بسبب سد الوحدة الماء أجيب عنه
3 عبد الكريم لهواشري انتشار وباء الصبار بإقليم سيدي بنور الفلاحة أجيب عنه
واضع السؤال القطاع الوضعية